بحث متقدم

Vendita Appartamenti Londra Hampstead

Prezzo £ 1,650,000
متر مربع 107 متر مربع
غرف 2
الحمامات 2

Vendita Appartamenti Londra Richmond

السعر :£1,500,000
Mq. 120 Sqm
غرف 2
الحمامات 2

Vendita Appartamenti Londra Mayfair

Prezzo £ 3,950,000
Mq. 114 Sqm
غرف 2
الحمامات 3

Vendita Appartamenti Londra Hyde Park

السعر £ 2,850,000
Mq. 185 Sqm
غرف 3
الحمامات 3

Vendita Appartamenti Londra Belsize Park

Prezzo £ 522,000
Mq. 51 Sqm
غرف 1
الحمامات 1

Vendita Appartamenti Londra Aldgate

السعر £675,000
متر مربع 55 متر مربع
غرف 1
الحمامات 1

Vendita Appartamenti Londra Chelsea

Prezzo £ 975,000
Mq.63 متر مربع
غرف 2
الحمامات 1

Vendita Appartamenti Londra Holland Park

السعر £ 1,395,000
Mq.85 متر مربع
غرف 2
الحمامات 2

Vendita Appartamenti Londra Belgravia

السعر :£3,250,000
Mq. 98 Sqm
غرف 2
الحمامات 1

Vendita Appartamenti Londra Notting Hill

Prezzo £ 2,550,000
Mq. 168 Sqm
غرف 3
الحمامات 3